x
utube
linkedin
blblblblblblbl

Γεωτρησεις Print Friendly and PDF -A | +A
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Για καλύτερη προβολή της ιστοσελίδας χρησιμοποιήστε Firefox, Chrome και desktop υπολογιστή

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ. ΣΥΝΗΘΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΚΑΡΟΤΩΝ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ.   ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΛΟΓΟ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, Η ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΑΝΤΟΧΗ / ΠΑΡΑΜΟΡΦΟΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ.   ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ / ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ / ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ:

 • Περιβαλλοντικούς ελέγχους, ανίχνευση συγκεκριμένων ρυπαντών
 • Αρχαιολογική έρευνα, εντοπισμός αρχαίων κατασκευών, καθοδήγηση ανασκαφών
 • Εδαφολογικούς, εδαφοχημικούς, γεωργοτεχνικούς ελέγχους
 • Γεωφυσική έρευνα, well logging, cross hole, down hole tests
 • Προσδιορισμό των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών του εδάφους
 • Μεταλλευτικής έρευνας

ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΑ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ ΑΦΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.   Η ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΔΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ:

 • Η διάμετρος της οπής της γεώτρησης στις δειγματοληπτικές γεωτρήσεις είναι συνήθως μικρότερη από 180 mm
 • Η ταχύτητα προχώρησης της διάτρησης διαφέρει σε μεγάλο βαθμό, για παράδειγμα μια προχώρηση της διάτρησης 15 m ανά ημέρα κρίνεται ικανοποιητική στη δειγματοληπτική γεώτρηση ενώ στην υδρογεώτρηση μπορεί αντίστοιχα να είναι μεγαλύτερη από 100 m ανά ημέρα
 • Το μέγιστο βάθος διάτρησης των ερευνητικών δειγματοληπτικών γεωτρήσεων για τα περισσότερα τεχνικά έργα δεν ξεπερνά συνήθως τα 50 m βάθος ενώ αυτό το βάθος για υδρογεωτρήσεις θεωρείται μικρό

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ:

ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑIΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ / ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΓΕΩΤEXNIKH, ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ.  ΑΥΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ, ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ, ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ.   ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

 • Διάτρηση εώς το ΒΑΘΟΣ max 40 m (επάρκεια του εξοπλισμού)
 • Σε ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ διάταξη, θέση του κοπτικού
 • Δεν εκτελούνται ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ και ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ γεωτρήσεις
 • Στην ΞΗΡΑ, δεν εκτελούνται υποθαλάσσιες - παράκτιες γεωτρήσεις
 • Η μέγιστη ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ της οπής των δειγματοληπτικών γεωτρήσεων είναι 118 χιλιοστά (mm)
 • Για την δειγματοληψία χρησιμοποιούνται δειγματολήπτες - καροταρίες τύπου (Τ)86 χιλιοστά (mm), (Τ)101 χιλιοστά (mm), με στεφάνη από καρβίδια, αδαμαντοκορώνα, ανάλογα τον τύπο του εδάφους
 • Γίνεται λήψη αδιατάρακτων εδαφικών δειγμάτων με δειγματολήπτη τύπου Shelby tube
 • Σε περιορισμένους, στενούς χώρους κατά το ύψος και το πλάτος, όπως πχ. αυλές, χώρους στάθμευσης εντός του κτιρίου, η διάτρηση μπορεί να εκτελεστεί με το γεωτρύπανο τοποθετημένου επί φορείου
 • Δεν εκτελούνται γεωτρήσεις για νερό, υδρογεωτρήσεις
 • Δεν εκτελούνται γεωτρήσεις γεωθερμίας, υδροθερμικές
 • Στο κόστος εκτέλεσης των δειγματοληπτικών γεωτρήσεων θα λάβετε δίχως επιπλέον χρέωση, σε ηλεκτρονική μορφή τα αποτελέσματα του συνόλου των επιτόπου εργασιών που πραγματοποιήθηκαν, δηλαδή φωτογραφική τεκμηρίωση των εργασιών, των κιβωτίων δειγματοληψιάς, δελτία τεχνικογεωλογικών τομών και σε μορφή autocad, πίνακες αποτελεσμάτων σε μορφή word, excel
 • Εάν είστε ο μελετητής - κατασκευαστής κατόπιν συνεννόησης μπορούν να σας δοθούν γεωτεχνικοί υπολογισμοί - αποτελέσματα τα οποία αφορούν διάφορες δοκιμές, όπως στατιστική επεξεργασία SPT, o συντελεστής υδροπερατότητας (k), εκτίμηση του κινδύνου ρευστοποίησης, συσχετισμοί, διαγράμματα, κλπ
 • Το κόστος εκτέλεσης των δειγματοληπτικών γεωτρήσεων θα διαπιστώσετε ότι είναι από τα χαμηλότερα της αγοράς!

ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ:

ΟΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΔΙΟΥ, ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ, ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ:

 • Η δοκιμή Πρότυπης Τυποποιημένης Διείσδυσης (SPT)
 • Η δοκιμή υδροπερατότητας MAAG, είναι δοκιμή μεταβλητού φορτίου, σε αυτή διοχετεύεται νερό δίχως πίεση, με ελεύθερη ροή, μέσα στη γεώτρηση και μετριέται ο χρόνος που χρειάζεται για να κατέβει η νέα πιο ψηλή στάθμη που δημιουργήθηκε πάνω από την στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα, σε μια πιο χαμηλή θέση στάθμης
 • Η δοκιμή υδροπερατότητας LEFRANC, είναι δοκιμή σταθερού φορτίου, σε αυτή μετριέται η ποσότητα του νερού που διοχετεύεται δίχως πίεση, με ελεύθερη ροή, στην γεώτρηση και είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί σταθερή η στάθμη του νερού πάνω από το δοκιμαζόμενο τμήμα της γεώτρησης
 • Η δοκιμή υδροπερατότητας LUGEON, είναι δοκιμή αποστολής του νερού με επιπλέον πίεση της υδροστατικής, σε τμήμα της γεώτρησης απομονωμένο μεταξύ παρεμβύσματος (packer) και πυθμένα, μετριέται η ποσότητα νερού που απορροφάται σε συνάρτηση με την πίεση εισπιέσεως του νερού

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:

ΕΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ:

 • Αποκλισιομετρικοί σωλήνες για την παρακολούθηση των παραμορφώσεων του εδάφους
 • Πιεζόμετρα ανοικτού τύπου για την παρακολούθηση του υπόγειου νερού
 • Πιεζόμετρα Casagrande για την παρακολούθηση του υπόγειου νερού
 • Γίνονται οι μετρήσεις με κλισιομετρική βολίδα - τορπίλη και σταθμήμετρο.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΩΝ, PERMEATION / PENETRATION GROUTING:

ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ ΣΕ ΧΑΛΑΡΑ ΕΔΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ.

Εκτελούνται εργασίες τσιμεντενέσεων κυρίως σε χαλαρά αμμώδη εδάφη και αποσαθρωμένο βραχώδες υπεδάφος για την βελτίωση σε ότι αφορά την στεγανοποιήση και τα μηχανικά χαρακτηριστικά αντοχής.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΜΠΕΤΟΜΠΗΞΗ:

Η ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΠΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ.   ΣΕ ΑΣΤΑΘΗ ΕΔΑΦΗ Η ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΙΚΟΥ ΑΙΩΡΗΜΑΤΟΣ.   ΟΙ ΟΠΕΣ AN ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΟΠΛΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ / ΔΟΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΗΕΒ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ.   ΚΑΤΟΠΙΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΜΕ ΕΝΕΜΑ / ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΩΝ:

 • Μέγιστης διαμέτρου Φ 250 mm
 • Σε κατακόρυφη διάταξη, θέση του κοπτικού
 • Mέγιστο βάθος διάτρησης, μήκος πασσάλου 15 m
 • Δε διαθέτουμε κρουστικό πασσαλομπήχτη / σφύρα, δεν εκτελούνται εμπηγνυόμενοι μικροπάσσαλοι

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ.

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ (*).   ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗΝ ΥΠΟΣΕΛΙΔΑ "ΣΧΟΛΙΑ".

(*) Λήμνος, Λέσβος, Μυτιλήνη, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Σκύρος, Σποράδες, Εύβοια, Χαλκίδα, Κύμη, Κάρυστος, Αιδηψός, Αλιβερίου, Κυκλάδες, Ανδρος, Τήνος, Κέα, Κύθνος, Σύρος, Μύκονος, Σέριφος, Σίφνος, Πάρος Νάξος, Μήλος, Κίμωλος, Ιος, Αμοργός, Θήρα, Σαντορίνη, Δωδεκάνησα, Αστυπάλαια, Φούρνοι, Πάτμος, Λέρος, Κάλυμνος, Κώς, Λειψοί, Νίσυρος, Τήλος, Σύμη, Χάλκη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος, Κρήτη, Κύθηρα, Σπέτσες, Αίγινα, Σαλαμίνα, Επτάνησα, Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυθος, Μαραθώνας, Ραφήνα, Αγιος Στέφανος, Μεσόγεια, Σπάτα, Αρτέμιδα, Λούτσα, Μαρκόπουλο, Σούνιο, Ασπρόπυργος, Μέγαρα, Κόρινθος, Βοιωτία, Λιβαδειά, Θήβα, Φθιώτιδα, Λαμία, Αταλάντη, Φωκίδα, Ιτέα, Δελφοί, Γαλαξίδι, Μαγνησία, Βόλος, Βελεστίνο, Πήλιο, Αλμυρός, Λάρισα, Ευρυτανία, Καρπενήσι, Αμφιλοχία, Αγρίνιο, Μεσσολόγι, Πρέβεζα, Βόνιτσα, Ναύπακτος, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Καλαμπάκα, Πελοπόννησος, Πάτρα, Ηλείας, Ευρύμανθος, Αρκαδίας, Τρίπολη, Μεγαλόπολη, Μεσσηνίας, Καλαμάτα, Λακωνίας, Γύθειο, Σπάρτη, Πύργος, Κυπαρισσία, Αμαλιάδα, Ολυμπία, Πύλος, Αχαίας, Κορινθίας, Μέγαρα, Αίγιο, Ξυλόκαστρο, Κιάτο, Αργος, Αργολίδα, Ναύπλιο, Κρανίδι, Πόρος, Αττική, Πειραιάς, Αθήνα, Πατήσια, Πεντάγωνο, Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, Πετράλωνα, Καλλιθέα, Μοσχάτο, Αργυρούπολη, Ηλιούπολη, Μεταξουργείο, Φιλοθέη, Νέος Κόσμος, Κυψέλη, Νεάπολη, Παγκράτι, Ιλίσια, Κουκάκι, Πλατεία Βάθης, Αμπελόκηποι, Γκύζη, Γουδί, Πολύγωνο, Φιλοπάππου, Λιοσίων, Πατησίων, Αλεξάνδρας, Αχαρνών, Λόφος Σκουζέ, Σεπόλια, Σταθμός Λαρίσης, Άγιος Ελευθέριος, Άγιος Νικόλαος, Πατήσια, Αγία Βαρβάρα, Άγιοι Ανάργυροι, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αιγάλεω, Λιόσια, Ασπρόπυργος, Χαϊδάρι, Ελευσίνα, Ίλιον, Κορυδαλλός, Μαγούλα, Μάνδρα, Νέα Πέραμος, Νίκαια, Περιστέρι, Πετρούπολη, σχετικά γεωλογικές γεωτεχνικές μελέτες γεωτρήσεις δειγματοληπτικές ερευνητικές εδαφοτεχνικές έρευνες εταιρεία γεωτεχνικών ερευνών μελετών εδάφους υπεδάφους


Links:

www.yahoo.grwww.europa.euwww.crcnetbase.com - www.hm-treasury.gov - www.treasury.gov - www.bundesfinanzmimisterium.de - home.mywebsearch.com - www.lycos.com - www.ask.com - www.aol.com - www.bing.com - www.segm.gr - web.tee.gr - www.google.grwww.metal.ntua.gr - www.greenpeace.org - www.microsoft.com - www.about.me.com - www.fasebook.com - www.wikimapia.orgwww.finesoftware.euwww.scisoftware.comwww.plaxis.com - www.issmge.orgwww.msn.com - www.bbc.com - www.greecevirtual.gr - geology.about.com - www.usgs.gov - www.facebook.com - www.igme.gr - www.soilvision.com - www.geologist.gr - www.whitehouse.gov - www.sev.org.gr www.rocscience.comwww.odigostoupoliti.eu www.nomoskopio.gr - www.water-waste.com - www.epoleodomia.gr - www.facebook.com - www.ip.gr - www.attiki.gov.gr - www.et.diavgeia.gov.gr - www.pste.gov.gr - www.pin.gov.gr - www.in.gr - duckduckgo.com - www.pesede.gr - www.seositecheckup.com - www.alexa.com - www.facebok.com - www.faisebook.com - www.michanikos.gr - en.seokicks.de			 
 
© 2024 geoedrasi.gr
MiTech Web Services